Vergoeding

De tarieven zijn bruto bedragen. U krijgt via de kinderopvangtoeslag of via de gemeente een gedeelte vergoed.
Wanneer u beiden werkt ontvangt u de vergoeding via de kinderopvangtoeslag.
Als u en/of uw partner geen betaalde baan heeft, komt u in aanmerking
voor een gesubsidieerde plaats via de gemeente Someren. Uw eigen bijdrage wordt inkomensafhankelijk bepaalt.
De gemeente Someren hanteert hierbij een inkomstentabel.

LET OP: elke maand factureren wij hetzelfde bedrag. Onze berekening is als volgt: 40 weken x het aantal uren wat afgenomen wordt x € 8,98 / 12 maanden. Gedurende de vakantie ontvangt u dus ook een factuur

  • LET OP: u moet in dezelfde maand als dat de opvang begint uw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Als u hier te laat mee bent, dan krijgt u deze niet meer uitbetaald. Zo heeft de Belastingdienst laten weten.
  • Wanneer uw kind 4 jaar wordt stopt de peuteropvang per zijn geboortedatum
  •  

Kinderdagverblijf Ziezo

CONTACT:

Tel: 0493-490433
Email: info@kinderdagverblijfziezo.nl