• Telefoon : 0493-490433
 • E-mail : info@kinderdagverblijfziezo.nl

Op Ziezo maken wij uitsluitend gebruik van pakketten.
In deze pakketten komt u 2 verschillende uurbedragen tegen:
Uurtarief   € 7,00  (wanneer je geen gebruik maakt van flexibele opvang, gedurende 49 weken, inclusief studiedagen)
Uurtarief   € 8,30 (wanneer je minder dan 49 weken opvang wenst, of flexibele opvang, zonder studiedagen)
Deze tarieven zijn brutobedragen. U krijgt van de kinderopvangtoeslag een gedeelte vergoed.

27,64p/mnd
 • Voorschoolse opvang
 • In de vakanties wenst u GEEN opvang
 • Uurtarief €8,30
 • Aantal uren per maand: 3,33
61,81p/mnd
 • Voorschoolse opvang
 • Vakantie opvang 7.30-13.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 8,83
100,31p/mnd
 • Voorschoolse opvang
 • Vakantie opvang 7.30-18.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 14,33
110,64p/mnd
 • Naschoolse opvang op ma/di/do
 • In de vakanties wenst u GEEN opvang
 • Uurtarief €8,30
 • Aantal uren per maand: 13,33
131,81p/mnd
 • Naschoolse opvang op ma/di/do
 • Vakantie opvang 7.30-13.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 18,83
131,81p/mnd
 • Naschoolse opvang op ma/di/do
 • Vakantie opvang 13.00-18.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 18,83
170,31p/mnd
 • Naschoolse opvang op ma/di/do
 • Vakantie opvang 7.30-18.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 24,33
138,36p/mnd
 • Voor- en naschoolse opvang op ma/di/do
 • In de vakanties wenst u GEEN opvang
 • Uurtarief €8,30
 • Aantal uren per maand: 16,67
155,19p/mnd
 • Voor- en naschoolse opvang op ma/di/do
 • Vakantie opvang 7.30-13.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 22,17
155,19p/mnd
 • Voor- en naschoolse opvang op ma/di/do
 • Vakantie opvang 13.00-18.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 22,17
193,69p/mnd
 • Voor- en naschoolse opvang op ma/di/do
 • Vakantie opvang 7.30-18.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 27,67
179,86p/mnd
 • Naschoolse opvang op woe/vrij
 • In de vakanties wenst u GEEN opvang
 • Uurtarief €8,30
 • Aantal uren per maand: 21,67
190,19p/mnd
 • Naschoolse opvang op woe/vrij
 • Vakantie opvang 7.30-13.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 27,17
190,19p/mnd
 • Naschoolse opvang op woe/vrij
 • Vakantie opvang 13.00-18.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 27,17
228,69p/mnd
 • Naschoolse opvang op woe/vrij
 • Vakantie opvang 7.30-18.30 uur
 • Uurtarief €7,00
 • Aantal uren per maand: 32,67
45,65p/mnd
 • Geen voor- of naschoolse opvang
 • Alleen vakantie opvang 7.30-13.30 uur
 • Uurtarief €8,30
 • Aantal uren per maand: 5,50
45,65p/mnd
 • Geen voor- of naschoolse opvang
 • Alleen vakantie opvang 13.00-18.30 uur
 • Uurtarief €8,30
 • Aantal uren per maand: 5,50
91,30p/mnd
 • Geen voor- en naschoolseopvang
 • Alleen vakantie opvang 7.30-18.30 uur
 • Uurtarief €8,30
 • Aantal uren per maand: 11,00
Vergoeding
De tarieven in de tarievenwijzer zijn brutobedragen. Voor opvang onder de Wet Kinderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel toeslag u ontvangt, is afhankelijk van uw inkomen. Op toeslagen.nl vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag.  Op die website kunt u uitrekenen hoe hoog de kinderopvangtoeslag is op basis van uw specifieke situatie.
 • U kunt studiedagen los afnemen, mits er plaats is. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op
 • Deze pakketten gelden voor 1 dag per week. Als u bv. voor pakket 1 kiest op maandag en dinsdag dan zijn de kosten € 27,64 x 2 dagen = € 55,28 per maand
 • Deze prijzen zijn inclusief brood met beleg, fruit, koek en drinken, vervoerskosten en benodigdheden voor de workshops in welke vorm dan ook
 • LET OP: elke maand factureren wij hetzelfde bedrag. Dus ook gedurende de vakanties wordt er door gefactureerd
 • LET OP: u moet in dezelfde maand als dat de opvang begint uw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Als u hier te laat mee bent, dan krijgt u deze niet meer uitbetaald. Zo heeft de Belastingdienst laten weten.