De BSO-groep

 

Deze groep is voor alle kinderen die al naar de basisschool gaan. Voor- of na school kunnen zij ook bij Ziezo terecht.
Wij zien de BSO als een ontmoetingsplek voor kinderen. En op deze ontmoetingsplek zijn een heleboel dingen te beleven.
Voor de BSO worden er verschillende workshops door ons bedacht. Deze workshops verschillen van bakken tot bloemschikken, van een dropping tot koken. Kinderen hebben zelf de keuze om mee te doen aan een workshop. Wij gaan er vanuit dat als kinderen de hele dag op school actief zijn bezig geweest, er in de BSO een sfeer moet heersen, die kinderen niet verplicht om aan groepsactiviteiten deel te nemen. In de vrije tijd van de kinderen wil de BSO een inspirerende omgeving bieden waarin gezelligheid, veiligheid en geborgenheid hoog in het vaandel staan. Een vertrouwde plek met daar in het recht op een eigen identiteit en privacy.

Kinderdagverblijf Ziezo
Wie zijn wij
Kinderdagverblijf Ziezo

CONTACT:

Tel: 0493-490433
Email: info@kinderdagverblijfziezo.nl