• Telefoon : 0493-490433
  • E-mail : info@kinderdagverblijfziezo.nl

Om beter aan te kunnen sluiten bij de kwaliteiten en talenten van ieder kind, hebben wij onderscheid gemaakt in 3 groepen:

Baby-dreumesgroep

Deze groep bestaat uit 16 kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 4 jaar. Zij worden verzorgd en begeleid door 3 deskundigen. Behalve dat dit groepje nog veel zorg nodig heeft, zijn de kinderen vooral bezig met het ontdekken van hun eigen wereldje, hun eigen ik, hun zintuigen en de omgeving waarin zij op dat moment aanwezig zijn. Wij werken met het VVE-programma Uk & Puk. Dit is een totaalprogramma voor de brede ontwikkeling. Dat wil zeggen dat wij activieiten voorbereiden, uitgevoerd in de vorm van thema’s waarbij alle ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden.

Peutergroep

Deze groep bestaat uit 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar. Zij worden verzorgd en begeleid door 2 deskundigen.
Als je kindje eraan toe is om zijn wereldje te vergroten, doordat hij meer inzicht krijgt in de dingen om zich heen, gaat hij ‘verhuizen’ naar de peutergroep. Hierbij wordt het ‘wij’ belangrijker dan het ‘ik’. Elke dag worden er activiteiten aangeboden op hun niveau. Wij werken met het VVE-programma Uk & Puk als bronnenboek. Dit wil zeggen dat wij aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Wij kijken naar wat er speelt en daar passen wij het thema op aan. De speelse activiteiten lokken interacties uit, waardoor een rijk taalaanbod ontstaan. Zo kunnen we gericht inspelen op de taalontwikkeling.

Daarnaast is er aandacht voor sociaalcommunicatieve vaardigheden en een eerste oriƫntatie op rekenen. Ziezo biedt peuters tal van uitdagende activiteiten. De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Het biedt een doorgaande lijn naar de basisschool toe. In de peutergroep zijn de activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal. rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze activiteiten worden ook wel peuterspeelzaalwerken genoemd. Ook is er de mogelijkheid om net als op de peuterspeelzaal een dag af te nemen van 8.30 uur tot 12.00 uur.

BSO

Wij hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende ruimtes; Sweet&Chic, dat is onze kookstudio en hier bevindt zich het befaamde klimrek; Achter de coulissen, dat is ons mini-theater; Het Koninkrijk der eigen wijzen, daar staan alle speelmaterialen zoals lego, knutselspullen, de huishoek etc.
Wanneer een kind op Ziezo komt, na school of in de vakantie, begint het kind iedere keer in een vaste groep in een vaste ruimte, bij een vaste leidster, genaamd de stamgroep. Daar wordt samen gedronken, besproken welke activiteiten er zijn, hier wordt samen met de stamgroep gegeten en samen met de stamgroep wordt hier de dag afgesloten.

Ieder kind heeft echter zelf de keuze waar en waarmee hij graag wil spelen. Dit komt doordat wij een opendeur-beleid voeren. Dit houdt dat wij in verschillende ruimtes, verschillende activiteiten aanbieden. De kinderen hebben zelf de keuze bij welke activiteit zij aan willen sluiten, en dus ook in welke ruimte zij willen spelen. Iedere leidster heeft hierbinnen haar eigen rol. De een verzorgt een workshop Zumba, de ander een workshop kokkerellen, weer een ander observeert en is een makkelijk aanspreekpunt voor de kinderen, etc.