• Telefoon : 0493-490433
  • E-mail : info@kinderdagverblijfziezo.nl

Om beter aan te kunnen sluiten bij de kwaliteiten en talenten van ieder kind, hebben wij onderscheid gemaakt in 3 groepen:

Baby-dreumesgroep

Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 4 jaar. De Peutergroep maakt dus ook deel uit deze groep. Maar omdat er zo’n snelle ontwikkeling plaats vindt in deze eerste 4 jaren, splitsen wij de groep op in een baby-dreumesgroep en in een peutergroep, zodat we activiteiten aan kunnen bieden op het juiste niveau.

Voor de allerkleinsten geldt; behalve dat dit groepje nog veel zorg nodig heeft, zijn de kinderen vooral bezig met het ontdekken van hun eigen wereldje, hun eigen ik, hun zintuigen en de omgeving waarin zij op dat moment aanwezig zijn. Wij werken met het VVE-programma Uk & Puk. Dit is een totaalprogramma voor de brede ontwikkeling voor de allerkleinsten. Dat wil zeggen dat wij activieiten voorbereiden, uitgevoerd in de vorm van thema’s waarbij alle ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden, voor deze leeftijdsgroep.

Peutergroep

Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar. Als je kindje eraan toe is om zijn wereldje te vergroten, doordat hij meer inzicht krijgt in de dingen om zich heen, is de peutergroep een leuk clubje voor je kind. Hierbij wordt het ‘wij’ belangrijker dan het ‘ik’. Elke dag worden er activiteiten aangeboden op hun niveau.

Wij werken met het VVE-programma Uk&PUK als bronnenboek. Dit houdt in dat wij aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Wij kijken wat er speelt en daar passen wij ons thema en de activiteiten op aan. De speelse activiteiten lokken interacties uit, waardoor een rijk taalaanbod ontstaan. Zo kunnen we gericht inspelen op de taalontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor sociaalcommunicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Ziezo biedt peuters tal van uitdagende activiteiten. De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Het biedt een doorgaande lijn naar de basisschool toe. In de peutergroep zijn de activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal. rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit peuterspeelzaalarrangement wordt maandag t/m vrijdag aangeboden van 8.30uur tot 12.00 uur.

BSO

Na school of in de vakantie biedt Ziezo ook opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 13 jaar. Behalve dat de ruimte uitdagend is, en het buitenspeelterrein veel te bieden heeft zorgen wij iedere keer voor leuke afwisselende workshops. De ene keer staat dit in het teken van kokkerellen, een andere keer maken we een uitstapje naar het maisdoolhof of gaan we zwemmen, maken we samen een film of hebben we een lesje zumba. De kinderen mogen zelf kiezen of ze deel nemen aan een workshop. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de workshop de ene keer bij het ene kind past en de andere keer bij het andere kind. Daarom zorgen we voor zoveel mogelijk variatie.