Vergoeding

De tarieven in de tarievenwijzer zijn brutobedragen. Voor opvang onder de Wet Kinderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel toeslag u ontvangt, is afhankelijk van uw inkomen. Op toeslagen.nl vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag.  Op die website kunt u uitrekenen hoe hoog de kinderopvangtoeslag is op basis van uw specifieke situatie.
  • U kunt studiedagen los afnemen, mits er plaats is. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op
  • Deze pakketten gelden voor 1 dag per week. Als u bv. voor pakket 1 kiest op maandag en dinsdag dan zijn de kosten € 28,17 x 2 dagen = € 56,34 per maand
  • Deze prijzen zijn inclusief brood met beleg, fruit, koek en drinken, vervoerskosten en benodigdheden voor de workshops in welke vorm dan ook
  • LET OP: elke maand factureren wij hetzelfde bedrag. Dus ook gedurende de vakanties wordt er door gefactureerd
  • LET OP: u moet in dezelfde maand als dat de opvang begint uw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Als u hier te laat mee bent, dan krijgt u deze niet meer uitbetaald. Zo heeft de Belastingdienst laten weten.
Voorschoolse-opvang
Voor-en-naschoolse-opvang
Voorschoolse-opvang
Voor-en-naschoolse-opvang
vakantie-opvang-bso

Prijsoverzicht BSO

Op Ziezo maken wij uitsluitend gebruik van pakketten. In deze pakketten komt u 2 verschillende uurbedragen tegen:

Uurtarief   € 7,13  (wanneer je geen gebruik maakt van flexibele opvang, gedurende 49 weken, inclusief studiedagen)
Uurtarief   € 8,46 (wanneer je minder dan 49 weken opvang wenst, of flexibele opvang, zonder studiedagen)
Deze tarieven zijn brutobedragen. U krijgt van de kinderopvangtoeslag een gedeelte vergoed.

Kinderdagverblijf Ziezo

CONTACT:

Tel: 0493-490433
Email: info@kinderdagverblijfziezo.nl